Společnost Stavovská s.r.o. byla založena 4. října 2000, sídlo firmy se z původních prostor v Ostravě přemístilo do Kopřivnice, kde je dodnes v budově polikliniky na Štefánikově ulici.Společnost provozuje lékárny na území České republiky. Jako první společnost začala provozovat lékárnu ve Fulneku, později společně s rozšiřováním přibývaly lékárny v Kopřivnici na poliklinice, později lékárna Medical, v Břeclavi Na polikliniceU nádraží a U Herkula, v Brně, Kyjově, ve Frýdku - Místku Na poliklinice a v Ostravě.

Základní myšlenkou bylo totiž pokusit se provozovat více lékáren, které by vytvořily stabilní, funkční celek, schopný svou činností pokrýt náklady a potenciální zisk investovat do rozvoje a rozšíření celé společnosti.

V květnu 2011 rozhodla valná hromada společnosti o koupi všech obchodních podílů ve společnosti Poliklinika – Místek, s.r.o. Novým strategickým plánem je provozování polikliniky.Kromě lékáren jsou v budově umístěna další zdravotnická pracoviště, které poskytují služby typu všeobecné a odborné ambulance, diagnostická oddělení a laboratoře.

Poliklinika má také detašované pracoviště – Radiologie Frýdlant nad Ostravicí. Zde jsou zajišťovány služby RTG a sonografie.

Poliklinika nabízí zdravotnické služby vysoké kvality a rozsah těchto služeb neustále rozšiřuje, viz www.pkmistek.cz.

V poliklinice Místek provozujeme tyto činnosti:

  • rehabilitační oddělení

  • RDG oddělení, mamograf

  • lékárna Na poliklinice

  • dentální hygiena

  • zubní oddělení

Je zřejmé, že byl vytvořen funkční celek, což potvrzují výsledky společnosti.